Půjčovna lodí - LABE

Jeeej! Nepodařilo se nám najít váš formulář.

Info o řece Labe

Dvůr Králové – Stanovice u Kuksu

Obtížnost: Řeka teče poklidnou krajinou s meandry s obtížností peřejí do WWI: lehká.

Samotná plavba trvá podle vody cca 2,5 hodiny za nižších stavů a 1,45 hodiny za vyššího stavu. Při plavbě potkáte 1 jez, který se přenáší, nad druhým jezem doporučujeme plavbu ukončit. Pokud poplujete dále, je potřeba i tento jez přenést po pravém břehu.

Labe je Evropský veletok, meandrující co by příjemná říčka od Dvora Králové, do Stanovic u Kuksu. Občas vás překvapí lehké peřeje, občas to může být přes řeku spadlý strom. Cestou uvidíte skalní stěnu – která, jako tvrdá skalní hráz odklání směr toku řeky, barokní Jezuitský klášter v Žirči, železný most Baily bridge z 2. světové války, barokním Šporkův mlýn s občerstvením a pokud budete pozorní tak uvidíte létat ledňáčky a další vodní ptactvo. Pokud dokážete plout v tichosti, je výjimečně možné vidět také srnky, které občas plavou přes řeku. Záleží na vaší tichosti a štěstí.

Splutí pro vodáky nebývá nijak obtížné a jistě ho bez problémů zvládne každá zručnější posádka.

Nástupní místo: Dvůr Králové nad Labem, Luční ulice
Konec plavby: Stanovice – Šporkův Mlýn, Brod nad Labem před silničním mostem

Mapa splaveného úseku